Abonnement

Stjålet eller mistet telefonen?

Se hva du bør gjøre når du er frastjålet eller har mistet telefonen

Endringer i ditt abonnement

Oppsigelse av mitt PlussMobil abonnement

Ønsker du å si opp din nåværende abonnement hos oss er det to måter å gjøre dette på.

Skal du bytte operatør/flytte ditt nummer til en annen? Da trenger du ikke å melde inn oppsigelse til oss. Dette skjer automatisk når ditt nummer blir flyttet til ny operatør. Grunnet vår oppsigelsetid, anbefaler vi å bytte i slutten av måneden.

Skal du avslutte ditt abonnement, og ikke bruke ditt telefonnummer lenger. Da må du melde inn oppsigelse til oss. Dette må gjøres via epost. Da blir abonnementet sagt opp i slutten av måneden du meldte inn oppsigelsen.

Oppsigelsestid

Vår oppsigelsestid er inneværende måned fra du melder i fra oppsigelsen.

For eksempel. Sier du opp 05.07 vil abonnementet ditt gjelde ut 31.07. Selv om du overfører til en annen operatør 05.07. Fakturaen din vil dermed være reell for juli måned.

Eierskifte

Ønsker du å endre eier på ditt abonnement? eller fylt 18 og ønsker å ta over ditt eget nummer?

Fyll ut vårt eierskifte skjema, og send det til oss på mail. [email protected].

Dødsfall

Er du pårørende til en som er gått bort bistår vi med å avslutte abonnementet til avdøde.
Du kan kontakte kundeservice og få hjelp til å avslutte abonnementet.
Av sikkerhetsmessige grunner trenger vi å motta en døds-eller skifteattest.