Mobilinnstillinger

Informasjon om innstillinger på ulike telefoner

Innstillinger for ditt mobilabonnement

Mobildata fungerer ikke

Har du skrudd av og på mobilen?
Begynn med å skru av og på mobilen, da de fleste problemer løser seg med en full omstart.

Er mobildata skrudd på?
-Sjekk først at du har skudd på mobildata. Dette skrus på normalt under “Innstillinger -> Mobilnett -> Mobildata.
-Du kan også sjekke om mobildata er sperret på Min Side.
-Hvis du er i utlandet, må du også passe på at Dataroaming er aktivert.

Tilbakestill innstillingene på mobilen din
De fleste mobiler henter innstillinger automatisk fra SIM-kortet ditt, men i noen tilfeller fungerer ikke dette. Du henter opp disse innstillingene automatisk på følgende måte:

iPhone
Gå til Innstillinger -> Velg Mobilnett > Mobildatanettverk > Bla ned og velg Nullstill innstillinger > Velg Nullstill

Android
Gå til Innstillinger -> Velg Tilkoblinger > Mobilnett > Tilgangspunktnavn > Tilbakestill til standard > Velg Nullstill

Selv om du nullstiller nettverksinnstillinger, vil du ikke nullstille hele mobilen. Du mister ikke noe innhold på mobilen, men WiFi og Bluetooth må kobles til på nytt.

Fyll inn innstillinger manuelt

Merk at fremgangsmåten kan variere noe fra mobil til mobil. Se brukerveilednigen til mobilen, eller kontakt forhandler hvis du er usikker.

APN/Tilgangspunktnavn: telenor.smart
MMS-proxy: mms-proxy.telenor.no
MMS-port: 8080
MMSC: http://mmsc
MCC: 242
MNC: 01
Godkjenningstype: PAP
APN-protokoll: IPv4/IPv6

Hvilke innstillinger du har behov for å fylle inn, avhenger av type mobil. Enkelte mobiler krever også at MMS-proxy og port kombineres på denne måten: mms-proxy.telenor.no:8080

Eldre mobiler
Send SMS med Fiks mms eller Fiks internett til 1999 for å få tilsendt oppsett for MMS eller Internett. Dersom du har lastet ned oppsettet før, kan du prøve å laste det ned på nytt.
Skru mobilen av og på etter at oppsettet har blitt lastet ned.
Merk! Denne metoden anbefales ikke med nyere mobiler da oppsettet ikke støtter dagens standard. Fiks mms fungerer ikke på noen typer iPhone.

Dårlig dekning eller brudd på samtaler – Hva gjør jeg?

Vi bruker Telenors nett, og du kan enkelt sjekke dekningen med Telenors dekningskart. Du finner dekningskartet her.

Dårlig dekning eller brudd på samtaler kan komme av mange årsaker. Prøv først dette:

1. Start mobilen din helt på nytt, og se om det hjelper. Det er viktig at mobilen skrus helt av og på igjen, slik at du må taste inn PIN-koden på nytt.

2. Hvis du har mulighet, prøv SIM-kortet i en annen mobil og se om problemet følger SIM-kortet. Hvis det fungerer bedre, kan det være noe feil med mobilen din - kontakt da forhandler/produsent av mobilen for videre hjelp.

3. Det kan være tykke vegger eller andre forhold innendørs som skaper problemet. Prøv å gå ut og se om dette hjelper. Tjenesten WiFi-tale kan hjelpe hvis du har dårlig dekning innendørs.

4. Hvis du har prøvd punktene over uten at det hjelper, anbefaler vi å ta kontakt med oss så fort som mulig med følgende informasjon:
• Mobilnummeret ditt, og hvilken mobil du bruker
• Adressen hvor du opplever dårlig dekning
• Er det flere som har Telenor-dekning som opplever det samme problemet?
• En kort beskrivelse på hvordan du opplever problemet. Gjelder det alle samtaler? Eller kun når du ringer ut/mottar samtaler?
• Skriv ned dato og tidspunkt på en samtale hvor du opplevde feilen og send oss dette. Det vil hjelpe oss å søke opp samtalen i nettet og finne feilen.

SMS fungerer ikke

Har du riktig SMS-meldingssentral på mobilen?
Noen ganger kan det henge igjen innstillinger fra en tidligere operatør på mobilen. Da er det greit å sjekke at SMS-meldingsentralnummeret stemmer.
Sjekk at meldingsentralnummeret er satt til 0047 900 02 100

iPhone
Åpne den grønne telefonappen. Tast inn: 50057672*+4790002100# og trykk ring – Kontroller/endre nummer til meldingssentral

Android
Åpne SMS - Innstillinger -> Flere innstillinger -> Tekstmeldinger -> Meldingssenter -> Kontroller/endre nummer til meldingssentral

Jeg kan ikke sende eller motta SMS

1. Slå telefonen av og på og prøv igjen. Dette løser ofte problemet.

2. Test om det fungerer å sende til andre mobilnumre, da det kan være feil hos mottaker.
Prøv SIM-kortet ditt i en annen telefon, og test et annet SIM-kort i din telefon.
• Følger problemet telefonen din? Da bør du levere denne på service.
• Følger problemet SIM-kortet ditt? Ta kontakt med oss på kundeservice

Har du iPhone?
Noen ganger ligger problemet med iMessage - så forsøk å skru av iMessage hvis du har en iPhone

Er SMS minne fullt på mobilen din?
Det varierer hvor mange SMS som kan lagres på ulike mobiler. Hvis du har veldig mange SMS-er på mobilen, kan det være du må slette noen SMS-er eller MMS-er for å gjøre plass.

MMS fungerer ikke

-Begynn med å skru av og på mobilen, da de fleste problemer løser seg med en full omstart.

-MMS krever at du har mobildata skrudd på for at du skal kunne sende og motta MMS. Du blir belastet en liten mengde mobildata ved bruk av MMS. Hvis du befinner deg i utlandet, må Dataroaming være aktivert på mobilen din.

-Det kan også være at mobilnummeret er sperret for mobildata bruk. Dette kan se under tilleggstjenester på Mine Sider eller i PlussMobil-appen. Ta vekk hake for sperring, og mobildata vil begynne å fungere om kort tid.

-De fleste mobiltelefoner støtter MMS-meldinger på opptil 2 MB.
Er det tomt for plass på mobilen din? Sjekk at ikke minnet på mobilen din er fullt, og slett eventuelt noen meldinger/MMS-er.

Nullstill innstillinger
De fleste mobiler henter innstillinger automatisk fra SIM-kortet ditt, men i noen tilfeller fungerer ikke dette. Du henter opp disse innstillingene automatisk på følgende måte:

iPhone
Gå til Innstillinger -> Velg Mobilnett > Mobildatanettverk > Bla ned og velg Nullstill innstillinger > Velg Nullstill

Android
Gå til Innstillinger -> Velg Tilkoblinger > Mobilnett > Tilgangspunktnavn > Tilbakestill til standard > Velg Nullstill

Selv om du nullstiller nettverksinnstillinger, vil du ikke nullstille hele mobilen. Du mister ikke noe innhold på mobilen, men WiFi og Bluetooth må kobles til på nytt.

Fyll inn innstillinger manuelt

Merk at fremgangsmåten kan variere noe fra mobil til mobil. Se brukerveilednigen til mobilen, eller kontakt forhandler hvis du er usikker.

APN/Tilgangspunktnavn: telenor.smart
MMS-proxy: mms-proxy.telenor.no
MMS-port: 8080
MMSC: http://mmsc
MCC: 242
MNC: 01
Godkjenningstype: PAP
APN-protokoll: IPv4/IPv6

Hvilke innstillinger du har behov for å fylle inn, avhenger av type mobil. Enkelte mobiler krever også at MMS-proxy og port kombineres på denne måten: mms-proxy.telenor.no:8080