SIM-kort

Mistet SIM-kort, bestill nytt her: Bestill SIM-Kort
Mistet SIM-Kort, aktiver ditt nye her: Aktiver erstatnings-SIM.

Slik bytter du PIN-kode

Les mer om hvordan du bytter PIN-kode på din telefon

Slik bytter du ditt SIM-kort

Viktig! Oppdater til nyeste operativsystem
Løsne kortet fra brevet. Ta vare på PIN og PUK
Trykk forsiktig ut SIM-kortet
Åpne med binders eller spesialverktøy
Bytt SIM. Ta vare på det gamle til det nye virker
Slå mobilen helt av og på igjen