Eierskifte

Er nummeret registrert på en annen person?

Er nummeret ditt registrert på et annet navn hos din nåværende operatør?

Da må det utføres et juridisk eierskifte for å overføre nummeret til ny eier. Dersom du har bestilt et abonnement og ditt nummer står oppført på et annet navn hos din nåværende operatør, vil du motta en SMS fra PlussMobil med informasjon om at bestillingen har feilet. Det må da gjennomføres et eierskiftet. I samme SMS må du velge om du er eier av abonnementet nå, eller om du vil bli ny eier.

Velg at du vil bli eier av abonnementet. Du må oppgi mobilnummer til den som er juridisk eier av abonnementet i dag, slik at denne kan godkjenne at abonnementet overføres til deg.

Vi sender så en SMS til det nummeret du oppgir til juridisk eier. Denne må så bekrefte at overføring til deg godkjennes ved å logge inn med bankID.

Vedkommende bekrefter da at du har lov til å overta juridisk eierskap, og eierskiftet vil utføres. Du vil motta en bekreftelse på SMS med tidspunkt for overføringen.

Er nummeret ditt registrert på en bedrift hos din nåværende operatør?

Dersom det er din arbeidsgiver som betaler ditt mobilabonnement er det grunn til å være ekstra oppmerksom. Selv om du hadde med nummeret inn til den bedriften du jobbet i, kan det nå være slik at det er bedriften som betaler regningen som nå er juridisk eier. Denne bedriften må i såfall godkjenne at du kan overføre nummeret ditt til en ny operatør.

Oppgi i såfall nummeret til riktig kontaktperson i de tekstmeldinger du får fra PlussMobil om eierskifte. Arbeidsgivers kontaktperson er den som da må godkjenne overføring gjennom å logge inn med BankID.

Kan arbeidsgiver nekte å gi fra seg nummeret?

I ytterste konsekvens kan den som er juridisk eier nekte deg å ta med deg nummeret videre etter endr arbeidsforhold. Det er i såfall de avtaler som ble inngått mellom deg og arbeidsgiver som regulerer hvilke rettigheter du har til å ta med deg nummeret videre. Det kan være lurt å sikre deg at du har rett til å ta med deg nummeret gjennom en skriftlig avtale med din arbeidsgiver.

Se forøvrig våre vilkår punkt 1.7 om juridisk eier, bruker og eierskifte her.